#806-809 Jinfeng Building, Pailou Ji Area, Wanjiang District, Dongguan, China

CMYK, foil, embossing/debossing, matte/gloss finish