#806-809 Jinfeng Building, Pailou Ji Area, Wanjiang District, Dongguan, China

Plastic,PE, PP+PE+ Nylon strap