#806-809 Jinfeng Building, Pailou Ji Area, Wanjiang District, Dongguan, China

210D Polyester / 70D Nylon